aluehallintavirasto.jpg

Juho Marjakuusi (vas.)
tarkastaja
Jari Nykänen (oik.)
tarkastaja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston
Työsuojelun vastuualue

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto - Työsuojelu

Kattotyön turvallisuus on asenneasia

Katolla työskentelyn turvallisuus on ennen kaikkea asenteista kiinni. Oli kyseessä uudisrakentaminen, kattoremontti tai katolla tehtävät huolto- tai puhdistustyöt, työ voidaan aivan varmasti toteuttaa turvallisesti.

Putoamistapaturmat aiheuttavat vakavia vammoja ja voivat johtaa jopa työntekijän kuolemaan. Vaikka vakavia onnettomuuksia onneksi tapahtuu vain muutamia vuodessa, jokainen on liikaa. Korkealta pudottaessa yleensä käy ikävästi.

Katolta putoaminen on aina estettävissä niin työmailla kuin huoltotehtävissäkin.

Turvallisesti kattoa rakennettaessa

Kattotyömaiden putoamissuojauksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta, pykälässä 28 §. Suojakaiteet tarvitaan aina, kun työskennellään yli kahden metrin korkeudessa. Ensisijaisesti olisi käytettävä rakenteeseen kiinnitettäviä suojarakenteita, kuten kaiteita ja putoamisverkkoja. Kaiteissa on oltava vähintään käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Suojakaiteen on oltava vähintään metrin korkuinen, eikä johteiden väliin jäävä pystysuora tila saa ylittää puolta metriä. Harjakatoilla turvallisin ratkaisu on rakennuksen kiertävä teline.

Valjaita pitäisi käyttää vain silloin, kun kiinteän putoamissuojauksen asentaminen ei ole teknisesti tai työn luonteen takia mahdollista. Valjaat eivät myöskään ole mikään talismaani, joka suojaa putoamiselta, vaikka sitä ei olisi kiinnitetty mihinkään. Valjaiden laatuun on kiinnitettävä huomiota. Hyvissä valjaissa on helppo liikkua eivätkä ne estä verenkiertoa alaraajoissa, vaikka onnettomuustapauksessa joutuisi apua valjaissa roikkuen odottelemaan. Itsesäätyvä köysi estää kompastumisen. Valjaissa on oltava CE-merkintä. Valjaiden kunto on tarkistutettava valtuutetulla henkilöllä vähintään vuosittain, mutta aina myös itse ennen käyttöä.

Turvallisesti huoltotöissä

Katolla huoltotöitä tekevän työturvallisuus on katon turvavarusteista kiinni. Niiden määräystenmukaisuudesta puolestaan vastaa rakennuksen omistaja. RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus määrää, että kaikkiin rakennuksen säännöllisesti siivottaviin, huollettaviin tai tarkastettaviin osiin on järjestettävä pääsy ja työskentelymahdollisuus niin, että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus on otettu huomioon.

Kulkusiltojen, tikkaiden ja kiinnityspisteiden kunto on tarkastettava vuosittain.

Asenteet kuntoon

Asenneongelmasta kertoo, jos putoamissuojia ei ole rakennettu, katolta ei löydy riittäviä kiinnityspisteitä turvavaljaille tai valjaita ei viitsitä käyttää.

Katolla työtä tekevän tulee varmistua siitä, että katolla liikkuminen on turvallista. Katolle ei saa lyhyeksikään aikaa nousta, jos se ei ole turvallista. Monet katolla työkseen liikkuvat ovat niin tottuneita työhönsä, etteivät enää miellä sitä vaaralliseksi. Työnjohdon on pidettävä huoli, että työturvallisuusohjeita noudatetaan.

Lumisina talvina lumenpudotukset ruuhkautuvat ja joskus katolle nousee myös ammattitaidottomia lumenpudottajia, joilla ei ole valmiuksia työn tekemiseen turvallisesti.

Työnantajan tulee toimeksiantoa vastaanottaessaan varmistaa, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Suojarakenteista ja -varusteista ei saa tinkiä. Myös omakotitalon katolta putoaminen on vaarallista.

Työn tilaajan ja kiinteistön omistajan, esimerkiksi taloyhtiön, tulee pitää huolta siitä, että rakennuksen kattoturva on määräysten mukaisessa kunnossa.

Myös suunnittelijat voisivat enemmänkin kiinnittää huomiota katolla liikkumisen turvallisuuteen. Mitä tarkemmin kattosillat ja työtasot sekä kiinnityspisteet on etukäteen suunniteltu, sitä turvallisemmin ja tehokkaammin huoltotyöt katolla sujuvat. Siinä kiinteistönomistaja ja käyttäjä säästävät ajan myötä huomattavasti.

Aluehallintoviraston tehtävät kattotyön turvallisuuden edistämisessä

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta ja valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Kiinteistöhuollon tarkastajille kuuluu kiinteistönhuoltoon ja ylläpitoon liittyvän turvallisuuden valvonta ja rakennuspuolen tarkastajat valvovat toimintaa varsinaisilla rakennustyömailla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvonta-alue on laaja: se koostuu Uudenmaan, Itä- Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnista. Henkilökuntaa Etelä-Suomen AVI:n työsuojelussa on 191.

Kattotyön turvallisuutta koskevia ongelmatapauksia paljastuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosittain satoja. Joskus ongelmat tuntuvat kasautuvan samoille toimijoille, joiden työmailla on usein huomautettavaa työturvallisuudessa. Kiireessä tuppaa työturvallisuus jäämään jalkoihin tai sitten yritetään säästää kustannuksista väärissä paikoissa.

Jos työmaalla havaitaan tarkastuksessa merkittävä turvallisuuspuute, työnantajalle annetaan kehotus korjata tilanne. Kehotusta puutteiden korjaamiseksi on noudatettava, muutoin kohde voi joutua jopa käyttökieltoon. Vakavammat ja/tai toistuvat laiminlyönnit ilmoitetaan poliisille.

Lue lisää: www.tyosuojelu.fi