Marina-Furuhjelm.jpg

Marina Furuhjelm
Isännöintiliiton lakiasiantuntija, OTM
Isännöintiliitto ry

ISÄNNÖINTILIITTO ry

Sopimukset kuntoon ajoissa

Taloyhtiön vastuu alueensa turvallisuudesta on otettava vakavasti. Maallikoista pääsin koostuvat hallitukset ostavat taloyhtiöille palveluja ammatti-isännöitsijältä. Hän puolestaan huolehtii, että huoltoliike ja esimerkiksi lumenpudottajat ovat osaavia ja huolellisia. Hyvä isännöitsijä ei katso vain hintaa, vaan etsii parhaat ammattilaiset. Hallituksen tehtävänä puolestaan on varata tarvittava raha.

Lumenpudottaminen on ammattilaisen työtä. Lumenpudottajan tulee tuntea katon rakenne ja materiaali, jotta hän pystyy hoitamaan työn kattoa ja sen tarvikkeita rikkomatta. Hänen tulee ottaa työssään huomioon paitsi oma, myös alapuolella liikkuvien turvallisuus. Ja jos vahinkoja tapahtuu, yrityksellä on oltava kattava vastuuvakuutus.

Sopimus kattolumenpudotuksista on tehtävä kiinteistökohtaisesti. Tarpeet ovat erilaiset syrjäseudulla ja kadun varressa sijaitsevassa kaupunkikiinteistössä. Olisi hyvä olla olemassa myös varajärjestelmä, jos ensisijainen huoltoliike ei pääse syystä tai toisesta paikalle, kun tilanne on akuutti.

Valvonnan merkitystä ei voi olla korostamatta. Isännöitsijän tulee valvoa, että sopimusta noudatetaan.

Lumien sulettua katto on tarkistettava lumenpudotuksessa mahdollisesti syntyneiden vahinkojen varalta, mutta myös, että kattoturva on kunnossa. Myöhässä ollaan, jos puutteet havaitaan vasta, kun lunta on mentävä ensimmäisen kerran pudottamaan.