tapio-lehtimaki.jpg

Nuhoojamestari Tapio Lehtimäki
Puheenjohtaja
Nuohousalan Keskusliitto

NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO ry

Nuohoojien turvallisuus kyseessä

Työturvallisuuden parantaminen on eräs ammattikuntamme suurimpia haasteita. Oikein asennetut tikkaat ja kattosillat ehkäisevät monta onnettomuutta. Viime vuosikymmenten aikana tehdyissä selvityksissä nuohoojien työtapaturmista yli puoleen löytyy syy puutteellisista kulku- ja työtasoista. Yleisin syy oli tikkaiden rikkoutuminen. Nuohoojan kuolemaan johtanut putoamistapaturma Harjavallassa 2003 tapahtui, kun kattoon kiinnittämättä jätetyt kattolapetikkaat irtosivat paikoiltaan katon harjan takaa.

Vuonna 2011 toteutetussa kartoituksessa kattoturvasta löytyi huomautettavaa jopa 30 prosentissa kiinteistöistä. Vikoja löytyi lähinnä talo- ja kattotikkaista sekä kattosilloista.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2 rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrää, että rakennuksen huoltamisen turvallisuus on varmistettava. Nuohoojan tulee päästä tekemään työnsä esteettä ja turvallisesti. Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä vaativille rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie. Katon kulkutiet myös suojaavat katemateriaalia vahingoittumiselta. Katolla, joka on kaltevampi kuin 1:5 kattokulkutie rakennetaan kattosiltaa ja tikasaskelmia käyttäen.Nuohouksen helpottamiseksi kattosilta tulisi viedä mahdollisimman lähelle piippua. Lisäksi kulkutiet tulisi myös ulottaa kaikille muillekin huollettaville kohteille, kuten ilmanvaihtolaitteiden poistoputkille.

Pelastuslain 61 § määrää, että jos nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle.