Jenni-Hupli.jpg

Päälakimies, varatuomari Jenni Hupli
Suomen Kiinteistöliitto ry

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO ry

Suunnitelmallisuus kannattaa

Olemme kiinteistöliitossa korostaneet suunnitelmallisuutta kattoturvallisuuden ylläpidossa samoin kuin muussakin kiinteistön ylläpitotoiminnassa. Kattojen ja katolla tehtävän työn turvallisuus nousee usein esiin valitettavien onnettomuuksien myötä. Meidän tehtävänämme on pyrkiä ennaltaehkäisemään osaltamme onnettomuuksia koulutuksen ja tiedonvälityksen kautta.

KH-kortti 13-00507 Vesikaton talviturvallisuuden parantaminen on erinomainen työväline taloyhtiöille kattoturvallisuuden hallintaan. Suosittelemme taloyhtiöitä laatimaan KH-kortin mukaisesti katon valvontasuunnitelman ja valvomaan kattoturvallisuutta KH-kortin mukaisesti. Kortti kannattaa ottaa osaksi esimerkiksi kiinteistönhuoltosopimusta.

Kattoremonteissa korostuu turvallisuuskoordinaattorin merkitys. Rakennuttajana toimivan taloyhtiön onkin nimettävä pätevä turvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii taloyhtiön työturvallisuusvelvoitteista korjaushankkeessa. Tällainen henkilö voi hankkeessa olla esim. projektinjohtaja, rakennuttajakonsultti, suunnittelija, isännöitsijä tai projekti-insinööri.

Rakennuttajatehtävissä toimivan turvallisuuskoordinaattorin on laadittava työturvallisuussäännöt ja menettelyohjeet työmaille.